O nás

Sme záhradnícka firma pôsobiaca na trhu od roku 1999, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti záhradného dizajnu a záhradníckych služieb. Zákazníkom poskytujeme služby od návrhu riešenia, samotnú realizáciu ako i starostlivosť o vybudované dielo. Naším cieľom je vytvorenie originálneho záhradného priestoru v súlade s predstavami zákazníka, rešpektujúc genius locci (ducha miesta),  v ktorom sa jeho obyvatelia budú cítiť dobre a poskytne im miesto na oddych a relaxáciu.