Záhrady

Projekcia

Táto fáza znamená skĺbenie vašich predstáv o budúcej záhrade a jej využívaní. Po zadefinovaní požiadaviek, vám vypracujeme návrh riešenia, ktorý po odsúhlasení so zapracovaním vašich pripomienok pretavíme do celkového projektu záhrady. Hotový projekt obsahuje detailne vypracovaný vysadzovací plán, zoznam rastlín, a v prípade potreby aj 3D vizualizácie. Ak realizáciu záhrady zveríte do našich rúk, cenu projektu vám na záver odrátame.

 

Realizácia

V tejto etape sa predstavy o záhrade stávajú skutočnosťou. Niekedy ide o minimálne zásahy v už existujúcej záhrade, inokedy je potrebné vylepšiť kvalitu pôdy pre novú výsadbu, či zadovážiť a rozmiestniť nemalé množstvo zeminy pre plánovanú modeláciu terénu. Podľa projektu sa inštalujú siete pre rozvody záhradného osvetlenia, rozvody potrubia pre zavlažovací systém, vybudujú sa spevnené plochy, nasleduje výsadba drevín a založenie trávnika. Uvedený scenár postupu sa síce opakuje na mnohých záhradách, no obrovská rozmanitosť sadovníckeho materiálu, záhradných doplnkov, ale najmä osobitý prístup ku každej záhrade je garanciou originality každého záhradného priestoru. 

Údržba

Aj najlepšie založená sadovnícka úprava sa nezaobíde bez kvalitnej a pravidelnej údržby. Neudržiavané plochy rýchlo strácajú svoju účinnosť a majiteľ záhrady prichádza nielen o úžitok z nej, ale i o prostriedky na jej vybudovanie. V prípade, že sa rozhodne zveriť nám starostlivosť o záhradu, vieme vám  poskytnúť kompletný servis vrátane kosenia plôch, údržby vysadených plôch, ako i zavlažovacieho systému.