Údržba

Údržba

Aj najlepšie založená sadovnícka úprava sa nezaobíde bez kvalitnej a pravidelnej údržby. Neudržiavané plochy rýchlo strácajú svoju účinnosť a majiteľ záhrady prichádza nielen o úžitok z nej, ale i o prostriedky na jej vybudovanie. V prípade, že sa rozhodne zveriť nám starostlivosť o záhradu, vieme vám  poskytnúť kompletný servis vrátane kosenia plôch, údržby vysadených plôch, ako i zavlažovacieho systému.